מערכות סולאריות קרקעיות:

מערכות סולאריות קרקעיות, בניגוד למערכות סולאריות המותקנות על גגות בתים פרטיים או גגות של ארגונים תעשייתיים וציבוריים,מאפשרות לנצל קרקעות שאינן מיועדות לחקלאות או לבנייה לייצור חשמל, וכפועל יוצא לייצור הכנסה נוספת וקבועה.

על מנת להתקין מערכת סולארית קרקעית יש לעמוד בכמה תנאים בסיסיים, ביניהם גודל הקרקע,

הצגת חוזה חכירה,עדיפות לשטחים בייעוד של מבני משק/תעשייה ושאינם מתאימים לגידולים חקלאיים

(למעט גידולי שדה).לאחר עמידה בתנאים הנדרשים, יש להתאים את המערכת לתנאי הקרקע. ההתקנה מתבצעת על ידי התאמה מרבית של המערכת לסוג הקרקע והמבנה הטופוגרפי שלה.


למי זה מתאים?
קרקע במשבצת עם חוזה חכירה (לא זמני)

גודל קרקע נדרש 50-250 דונם.

עדיפות לשטח סמוך לקו מתח גבוה.

עדיפות לקרקע בעלת פוטנציאל חקלאי נמוך.טואול בניית אתרים